Portfolio > What Remains

found: fresco
found: fresco
acrylic, graphite, house paint, grout, styrofoam
11" x 10" x 1.25"
2016