Portfolio > Souvenirs

Embroidery of Sta Ciara
Embroidery of Sta Ciara
Watercolor and embroidery floss on receipt
2023